Holographic Black Bandana

Holographic Black Bandana

Holographic Black Bandana

One size fits most.

20% Nylon, 80% Polyester